Rex  • Rex
  • Sledování

Sledování

Sledovací a lokalizační systémy vozidel


BTW: Pokud to nechcete dále studovat klikněte zde a jděte rovnou do e-shopu do sekce připravených základních balíčků.
Pokud se vyznáte, kliknutím zde se dostanete do e-shopu do sekce sledovací systémy.


Shrňme, co jsme si řekli na základní stránce vozidel :

Sledovací nebo lokalizační systém umí :
  1. zobrazit aktuální polohu vozidla do mapy na internetu, všechny následující funkce již závisí na použité vozidlové jednotce, jejím nastavení a nastavení služeb
  2. zobrazit historii poloh na mapový podklad na internetu
  3. vytvořit knihu jízd
  4. jako nadstavba pak jsou k dispozici další funkce jako například : evidence řidičů, zobrazení spotřeby paliva, evidence činnosti přídavných zařízení (pluh, sypač, vysypání popelnice apod..), evidence motohodin, vytváření formulářů, grafů apod.
  5. z hlediska ochrany proti krádeži může hrát pouze pomocnou roli jako takzvaný pokrádežový systém.
  6. Vedle výběru zařízení, je podstatný u všech systémů také výběr služby, podrobnosti zde.
 
 
Často kladené otázky