REX online portál Navigace

Centrum bezpečí - Našim cílem je poskytnout Vám bezpečnější a jednodušší život


Zpět na z našeho blogu

Výhody GPS sledování vozidel se čtením dat z OBD2

GPS sledování vozidel se stává stále populárnější technologií, kterou využívají firmy pro řízení a optimalizaci svých flotil. Jednou z nejnovějších vylepšení této technologie je možnost čtení dat z OBD2, což umožňuje získat podrobné informace o provozu vozidla. V tomto článku si ukážeme, co je OBD2 a jak data z něj mohou být využita v kombinaci s GPS sledováním vozidel.


Co je OBD2?

OBD2 je zkratka pro On-Board Diagnostics 2, což je standard pro diagnostiku a zjišťování chyb v automobilech. OBD2 je povinné ve všech benzínových osobních vozidlech od roku 2000 a naftových od roku 2003. OBD2 čtečky jsou zařízení, která se připojují k diagnostickému OBD2 portu vozidla a čtou data z různých senzorů a systémů. Tyto data zahrnují například VIN (identifikační číslo vozidla), úroveň paliva, teplotu chladící kapaliny nebo případné chyby.

Jaké výhody přináší GPS sledováním vozidel se čtením dat z OBD2?

Integrace OBD2 čtečky s GPS sledováním vozidel umožňuje firmám získávat podrobná data o provozu svých vozidel, které by jinak nebylo možné získat. Data z OBD2 čtečky jsou čtena a následně odesílána do GPS sledovacího systému, který je analyzuje a zobrazuje v uživatelském rozhraní. Mezi tyto informace patří:

 1. Stav paliva
  GPS sledování vozidel s OBD2 čtečkou umožňuje firmám sledovat tankování a spotřebu paliva svých vozidel v reálném čase. Toto umožňuje firmám okamžitě odhalit krádeže paliva a identifikovat oblasti, kde mohou snížit náklady na palivo, a tím i zlepšit své hospodaření.
 2. Chybové kódy
  OBD2 umožňuje získávat informace o chybových kódech vozidla. Díky tomu se rychle identifikují problémy a lze provádět preventivní údržbu tak, aby se snížily náklady na opravy a zvýšila se spolehlivost vozidel.
 3. Čtení VIN
  GPS lokátor čte a zaznamenává VIN – unikátní identifikační číslo vozidla. To přináší firmám mnoho výhod. Např. jeden lokátor je možné sdílet mezi více vozidly, GPS systém na základě toho generuje reporty vázané na tento údaj, dále je také VIN uložené v systému pro jednodušší objednání servisu vozidla apod.
 4. Stav tachometru
  Další zaznamenávanou informací je stav tachometru. Díky tomu je možné dělat automatické odečty tachometru do knihy jízd.
 5. Další provozní data
  Některá vozidla též umožňují čtení dalších provozních dat jako například teplota chladící kapaliny, zátěž nebo otáčky motoru apod. Tato data pak lze použít pro vytvoření komplexních ukazatelů o způsobu využívání vozidla.
 6. Jednoduché zapojení
  GPS lokátor se pouze zapojí do OBD2 konektoru a GPS sledování vozidla je ihned funkční. OBD2 konektor se obvykle nachází pod volantem vozidla a je přímo přístupný. Tato výhoda se samozřejmě týká i OBD2 GPS lokátorů bez čtení dat. Lokátor též hlídá a upozorňuje na odpojení.

GPS lokátor do OBD2 - cena a podporovaná vozidla
Kontaktní formulář

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.