REX online portál Navigace

Centrum bezpečí - Našim cílem je poskytnout Vám bezpečnější a jednodušší životPovinné podle zákona

Na základě § 25f zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě je stanovena oznamovací povinnost hlášení přeprav na Policejní prezidium České republiky.

Dle zákonných ustanovení platných od 1. ledna 2014 dochází zároveň ke změně ve způsobu hlášení přeprav na Policejní prezidium ČR.

Napojení na PČR

Každý převoz musí být nově vybaven GPS lokalizačním zařízením a polohy převozu musí být průběžně předávány policii ČR. Systém REX tuto specializovanou funkci nabízí.Kontaktní formulář

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.