Rex • Rex
 • Jak uzavřít smlouvu a převést číslo od jiného operátora

Jak uzavřít smlouvu a převést číslo od jiného operátora

 


A. Uzavření nové smlouvy (aktivace nové SIM karty)


Smlouvu uzavíráte vždy na své jméno a rodné číslo nebo IČ na dobu neurčitou.

Uzavření nové smlouvy můžete provést:

 • na webových stránkách společnosti 1.REX Services, a.s.

 • osobně u autorizovaného prodejce společnosti 1.REX Services, a.s.

Údaje potřebné k uzavření účastnické smlouvy:

 • právnická osoba – IČ, adresa sídla společnosti, údaje o osobě jednající za společnost, v případě že osoba, která není statutární orgán, musí předložit také úředně ověřenou plnou moc k uzavření smlouvy

 • fyzická osoba - Čech – občanský průkaz

Vaše nové telefonní číslo bude přiděleno automaticky spolu se SIM kartou, kterou obdržíte poštou, kurýrem nebo
u autorizovaného prodejce
.

Službu společnosti 1.REX Services, a.s. v síti T-Mobile můžete začít využívat zpravidla následujícího dne (nejpozději do 5 dní) od uzavření smlouvy a uhrazení standardních poplatků a depozit s tímto souvisejících.
Délka procesu závisí na zvoleném komunikačním kanálu.

Poznámka: Poplatky a depozita se řídí pravidly a ceníky společnosti 1.REX Services, a.s. v platném znění a tyto mohou být změněny.


 

B. Přechod z T-Mobile Twistu


Smlouvu uzavíráte vždy na své jméno a rodné číslo nebo IČ na dobu neurčitou. Společnost 1.REX services, a.s. převezme vaši SIM kartu po dobu trvání smlouvy.

Přechod z Twistu a s tím spojené uzavření nové smlouvy můžete provést:

 • na webových stránkách společnosti 1.REX Services, a.s.

 • osobně u autorizovaného prodejce společnosti 1.REX Services, a.s.

K uskutečnění přechodu z Twistu je nutné:

 • v případě uzavírání smlouvy na webových stránkách společnosti 1.REX Services, a.s. připojit k formuláři sken nebo fotografii Twist SIM karty (strana s číslem)

 • u autorizovaného prodejce fyzicky předložit převáděnou Twist SIM kartu

Telefonní číslo vám zůstává zachováno. Případný zůstatek kreditu (kladný nebo záporný) na vaší Twist kartě bude automaticky převeden do prvního vyúčtování služby S mobilem v bezpečí.

Službu společnosti 1.REX Services, a.s. v síti T-Mobile můžete začít využívat zpravidla následujícího dne (nejpozději do 5 dní) od uzavření smlouvy a uhrazení standardních poplatků a depozit s tímto souvisejících. Délka procesu závisí na zvoleném komunikačním kanálu.

Poznámka: Poplatky a depozita se řídí pravidly a ceníky společnosti 1.REX Services, a.s. v platném znění a tyto mohou být změněny.

 
 

C. Přechod od jiného operátora


4 kroky jak snadno přejít k tarifu S mobilem v bezpečí a přenést si s sebou i vaše stávající telefonní číslo:

 • nejprve si objednáte přenesení čísla a uzavřete novou smlouvu u společnosti 1.REX Services, a.s.

 • následně podáte výpověď u svého stávajícího operátora

 • obdržíte ČVOP - Číslo Výpovědi Opuštěného Operátora a předáte ho společnosti 1.REX Services, a.s.

 • při samotném přenosu čísla bude stará SIM karta deaktivována a nová SIM karta aktivována

Upozornění: Zákazníka společnosti T-Mobile, který má uzavřenou smlouvu na některý z paušálních tarifů T-Mobile nelze převést na službu S mobilem v bezpečí společnosti 1.REX Services, a.s.. Může pouze využívat lokalizační službu společnost 1.REX Services, a.s..

 

Krok 1 - Uzavřete novou smlouvu u společnosti 1.REX Services, a.s.

Uzavření smlouvy můžete objednat:

 • na webových stránkách společnosti 1.REX Services, a.s.

 • osobně u autorizovaného prodejce společnosti 1.REX Services, a.s.

 Údaje potřebné k uzavření smlouvy:

 • právnická osoba – IČ, adresa sídla společnosti, údaje o osobě jednající za společnost, v případě že osoba, která není statutární orgán, musí předložit také úředně ověřenou plnou moc k uzavření smlouvy

 • fyzická osoba - Čech – občanský průkaz

 • telefonní číslo, které chcete přenést ke společnosti 1.REX Services, a.s.

Upozornění: Může se stát, že vaše telefonní číslo nebude opouštěným operátorem uvolněno k přenesení. Pokud tato situace nastane a vy jste již uzavřeli smlouvu u společnosti 1.REX Services, a.s., obdržíte novou SIM kartu s novým telefonním číslem z rozsahu T Mobile.

 

Krok 2 - Podejte výpověď u svého stávajícího operátora

 

 Pokud jste zákazníkem s předplacenou službou:

Zákazníci Telefónica O2 mohou podat výpověď

 • zavoláním na 800 33 00 76 v pracovní dny 8:00 – 20:00 hodin

 • na značkové prodejně Telefónica O2

Pro výpověď budete potřebovat PUK (na značkové prodejně stačí SIM karta).
 

 Zákazníci s Vodafone kartou mohou podat výpověď

 • zavoláním na *077 (budete potřebovat své heslo do hlasové samoobsluhy)

 

Pokud máte uzavřenu tarifní smlouvu:

Zákazníci Telefónica O2 mohou podat výpověď

 • zavoláním na 800 33 00 76 v pracovní dny 8:00 – 20:00 hodin

 • poštou

 • na prodejně Telefónica O2

Můžete použít: Postup a možnosti zrušení služeb Telefonica O2  

 

 

 Zákazníci Vodafone mohou podat výpověď

 • zavoláním na *077 v pracovních hodinách (v pracovní dny 9:00 – 17:00), budete potřebovat heslo do hlasové
  samoobsluhy

Krok 3 - Obdržení a předání Čísla Výpovědi Opuštěného Operátora

Jakmile výpověď operátor přijme jako platnou, obdržíte ČVOP - Číslo Výpovědi Opuštěného Operátora. Toto číslo je pro Vás potvrzením, že můžete přejít na tarify S mobilem v bezpečí. Toto číslo také předejte společnosti 1.REX Services, a.s..
 

Krok 4 - Deaktivace staré SIM karty a následná aktivace nové SIM karty

Novou SIM kartu obdržíte poštou/kurýremod společnosti 1.REX Services, a.s.. Potébude provedena deaktivace SIM karty opouštěného operátora v naplánovaný den mezi 0:00 a 2:00 (budete informováni formou SMS). Následně bude stejného dne mezi 4:00 a 6:00 aktivována nová SIM karta v síti T-Mobile. Do svého mobilního telefonu vložte ráno SIM kartu společnosti 1.REX Services, a.s. (SIM kartu obdržíte po uzavření smlouvy u společnosti 1.REX Services, a.s.).
Od této chvíle můžete využívat služby tarifu S mobilem v bezpečí.