Rex  • Rex
  • centrum bezpečí

Vaše data jsou v bezpečí dle GDPR

Vaše data jsou u nás v bezpečí a je s nimi nakládáno plně v souladu s platnými zákony a nařízeními (zejména GDPR).

Kompletní informace o zpracování osobních údajů v naší firmě naleznete na odkazu http://www.rex.eu/page/zpracovani-osobnich-udaju

Vzhledem ke změnám v legislativě byla také provedena aktualizace našich všeobecných obchodních podmínek. Jejich kompletní znění naleznete na adrese http://www.rex.eu/page/vseobecne-obchodni-podminky/